Our Goshalas

1. Shri Govind ki Gaiya Sewarth Godham, Jaipur

Address - Dhandh Village, 5 Km far from Kookas, Delhi Road, Jaipur - 302028

Year Started - 2022

2. Shri Govind Ki Gaiya Gaushala, Makrana

Address - Naya bypass, Mindkiya road, Makrana, Nagaur - 341505

Year Started - 2021

Scroll to Top